Anh quay di nhïn sang bên kia hô.

Cô biiôc lai düfng can h anh. “Büng là dep và thu hüt nhï?” cô hôi. John ngac nhién trifôc stf hi§n di$n cüa cô dén mtfc dàu 6c anh mu di. Anh quay sang cô nhtf mot con nai bi dèn pha ô tô chiéu phâi. “Gi cdT anh hôi. tôi nôi câi hô ây*. “Vảng, ở bên hồ lúc nào củng vertu dễ chịu/7 vertu anh lúng túng đáp. “Tên tôi là Sarah, còn anh?”
“Tôi là John, John Goodwin. Cô người ở đâu?” anh hỏi, cố tỏ ra thân thiện hơn. Tói người Chicago. Anh đến đó bao giờ chưa?”
“Chưa bao giờ”. “Có thể một ngày nào đó anh sẽ đẽn đó,” cô vừa nói vừa mỉm cười với anh. “Tôi làm anh bôi rối à?” cô hỏi khi nhận thấy vẻ bồn chồn của anh. “Vâng, một chút,” John đáp. “Xin đừng làm thế. Tôi không cắn anh đâu, tôi hứa đấy,” cô trêu anh.

Cả hai cùng Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE cười.

Từ lúc đó trở di, cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với John.

John luôn coi mùa hè mà anh gặp Sarah là mùa hè tuyệt vời nhát anh từng có. Nhiều người không tin nổi cô bị anh Nokia 8800 Nokia 8800 cuốn hút.

Post Comment