Ngày mở ra với một twist. tai game lang vui choi McLaren Honda đã bác bỏ Làng Vui chơi những người đứng đầu của dự án F1 Yasuhisa Arai. Mục tiêu của Alonso từ

Làng Vui chơi

ngày đầu tiên của cuộc phiêu lưu của cựu lái xe Ferrari ở Woking, Arai trả thất bại thứ hai liên tiếp thánh hiến ngày hôm qua từ một mắt cũng thấp hơn mong đợi. Cài đặt làng vui chơi dt về cho điện thoại Thay vì Arai, Làng Vui chơi ông sẽ bổ nhiệm ngày 01 Tháng Ba Yusuke Hasegawa, giám sát mới cho sự phát triển và quản lý các dự án F1. Ở bên cạnh anh sẽ là Yoshiyuki Matsumoto là một giám sát viên của toàn bộ chương trình.

Làng Vui chơi

Arai thay vì trở Chơi game làng vui chơi trên điện thoại di động thành Giám đốc cao cấp của dự Làng Vui chơi n Honda R & D.

Post Comment