Họ trò chuyện suốt buổi chiều mãi đến khi Maria và Thomas phải về. Ông Jacob và bà Isabelle lại cám ơn Thomas lần nữa vì dã đến thăm. Thomas tKật sự rất thích chuyến đi thăm ông Jacob và bà Isabelle.

Cả hai ông bà đều tỏ ra vui sống bất chấp cuộc sống gay go trước mắt.

“Giá mà cháu ở chơi với chúng ta lâu hơn, nhưng dân tộc dao ông bà dân tộc dao hiểu cháu còn những việc quan trọng phải làm để tiếp tục. “Cháu có thể đoan chắc với ông bà, đây không phải là lần viếng thăm cuối cùng của cháu. Cháu sẽ trở lại 54 dân tộc thăm ông bà 54 dân tộc khi chân đã lành.

Đây quả là một kinh nghiệm chữa lành vết thương cho cháu. Gặp được những người dũng cảm như ông bà đã tiếp thêm cho cháu sức mạnh,” anh bắt tay ông Jacob nói. “Khi tỉnh dậy trong bệnh viện và biết chuyện xảy ra, tinh thần cháu suy kiệt.

Cháu nổi giận với mọi thứ và với mọi người. Kể từ đó, cháu đã gặp những con người tuyệt vời của Chúa. Mới đầu, cháu không muôn nghe họ nói. Cháu muôn thân thể cháu lành lặn như trước khi ra trận. Tự sâu trong thâm tâm, cháu biết đó là điều không thể, nhưng cháu cứ nhất quyết không cam chịu. Cháu cứ khăng khăng cho rằng Chúa phái chịu
trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra với cháu và cháu không muốn. Ông bà thấy đấy, cháu đã tự đặt mình vào hoàn cảnh không-thể-thắng và chỉ có một lối thoát. Nhờ sự giúp đỡ của những người như ông bà mà cháu lại dâng mình cho Chúa Jesus, Chúa trời và Đấng Cứu thế,”. Trước khi Thomas và Maria rời khỏi nhà, tất cả nắm tay nhau và ông Jacob cầu nguyện xin Chúa tiếp tục dẫn dắt Thomas. Khi dân tộc mông Thomas và Maria về dân tộc mông đến nhà, cha mẹ cô vẫn chưa về.

Một tiếng sau Charles và Clair mới về. Họ háo hức hỏi những chuyện hai anh em đã làm cả ngày I nhà ông bà ngoại. Sau khi chia n hết chuyện trong ngày, Thomas cho họ biết sáng hô. a sau anh sẽ về.

Post Comment