Nhiều tủ lạnh có nghi ngờ về trạng thái của máy nén khi đánh giá các vấn đề trong một hệ thống làm lạnh: cho dù nó bị đốt cháy (và do đó phải được loại bỏ và thay thế) hoặc đang hoạt động tốt và nguyên nhân của vấn đề là khác. Tại nơi…

Continue Reading