Theo ông Seitz, một lớp sơn lót không cần phải được sử dụng trên một bề mặt sạch sẽ, nguội và trơn, trong điều. Thông thường bạn sẽ muốn chọn một mồi sơn cụ điển hình cho công việc của bạn. Nếu sơn của bạn sẽ là 100% cao su acrylic, bạn sẽ muốn sử…

Continue Reading